Phone: +353 65 7075761

Blog

Doolin Cave Bilingual Miscellany

 

Blog 12:  Hiberno–English and place-names

 

Pol An Ionáin Meascra Dátheangach

Doolin Cave Bilingual Miscellany

 

Pol an Ionáin

Doolin Cave

An aolchuisne mór

 

 

Some traits of Hiberno-English have given rise to an exaggerated or stage-Irish way of taking off the Irish accent beloved of Hollywood, e.g.,

  • The Irish ar bith corresponds to English "at all", and ar chor ar bith “in any way at all” gives rise to the form "at all at all".

“An bhfuil aon chiall agat?” Nil ciall agam ar chor ar bith

“Have you any sense?”  I’ve no sense at all at all

 

Read more: Doolin Cave Bilingual Miscellany

Doolin Cave Bilingual Miscellany

Séamus O’Duilearga

 

Members of the Irish Folklore Commission, Sean O Heochaidh; Tomas de Bhaldraithe; Ciaran Bairead; (Richard) Hayes; Seamus O Duilearga

Luaigh mé i mo bhlag an tseachtain seo caite gurb é Packie Russell an chéad duine a chuir in iúil dom Seamus Delargy agus an béaloideas a bhailigh sé ó Stiofán O'Hillery agus na scoilteoirí eile ó Dúlainn sna 1920í agus '30s.

D'oibrigh Delargy le Coimisiún Béaloideas agus tháinig go dtí Dúlainn i 1929 mar chuid de an aidhm an Choimisiúin a bhailiú agus a logáil isteach ar an traidisiún béil i nGaeilge. Bhí sé ar dhuine de na chéad bailitheoirí chun staidéar a dhéanamh an réimse seo.

Dúirt Duilearga go raibh se féin "an chéad bailitheoir de traidisiún de na Gaeilgeoirí an chontae ón am a scríobh Uí Chomhraí agus O'Donovan ‘Litreacha ó Cora Finne agus Inis Díomáin’ beagnach céad bliain roimh. Theastaigh uaim dul go dtí an Chláir ar feadh i bhfad, rud éigin a fháil amach faoi Gaeilge an Chláir agus iarracht a dhéanamh ar an traidisiún a bhailiú  rud nach raibh mé in ann aon eolas a fháil i mBaile Átha Cliath. Bhí scéal a dtugtar Sceach Mhic an Chró mar gheall ar an scéal tíre ach amháin ar fáil i gcló ó Co. an Chláir"

Tháinig sé i nDúlainn i mí Lúnasa 1929 agus d'fhan leis an teaghlach Carey i mbaile-talamh Luogh in aice leis an Aillte an Mhothair. Bhí sé ina theaghlach labhairt na Gaeilge agus bhí Johnny Carey, 70 bliain d'aois, a bhean chéile Catherine, a bhí ó dhúchas Inis Oírr sna hOileáin Árann, agus a mac, John. Bhí John Sinsearach ina scéalaí iontach é féin agus chabhraigh sé le Duilearga go mór in a chuid oibre. ‘Sé I dteach Carey chomh maith an áit ina bailíodh daoine ar an oíche a insint scéalta, a imirt ceol agus amhráin a chanadh agus sna blianta idir 1929 agus 1935 bhailigh sé 500 scéalta agus comhlacht mór drong ré seanchas agus stór focal leathan i nGaeilge

Chomh maith le Johnny Carey, i measc an scéal-áiritheoir eile bhuail sé go raibh Paitsín Ó Flannagáin, Míchéal Ó Tiarnaigh, Seamus Maloney ar Doonagore agus ex-shaighdiúir, Johnny Maloney. Ach ní raibh sé go dtí a dara cuairt a bhuail sé le Stiofán Ó hEalaoire a bhí ina chainteoir líofa Gaeilge agus a raibh saibhreas scéalta aige. Beagnach 50 bliain ina dhiaidh sin foilsíodh leabhar darbh ainm, Leabhair Stiofán Uí Ealaoire'. Bhí Duilearga agus na scéal-fir Doolin go léir marbh faoin am seo.

 

I mentioned in my blog last week that Packie Russell was the first person to tell me about Seamus Delargy and the folklore he collected from Stiofán O’Hillery and the other story tellers of Doolin in the 1920s and ‘30s.

Delargy worked with the Folklore Commission and came to Doolin in 1929 as part of the Commission’s aim to gather and log the oral tradition in the Irish language. He was one of the first collectors to study this area.

Delargy, to use his own words, ‘was the first collector of the tradition of the Irish speakers of the county since O’Curry and O’Donovan wrote their  ‘Letters from Corofin and Ennistymon’ to the Ordnance Survey almost a century before. I had long wished to go to Clare, to learn something about Clare Irish and to attempt to collect the tradition which I guessed must be there, but about which I could get no information in Dublin. A tale called Sceach Mhic a Chró was about the only folk tale available in print from Co. Clare”

He arrived in Doolin in August 1929 and stayed with the Carey family in the town-land of Luogh near the Cliffs of Moher. It was an Irish speaking household and consisted of Johnny Carey, aged 70 years, his wife Catherine, who was a native of Inish Oirr in the Aran Islands, and their son, John. John Senior was a great storyteller himself and helped Delargy in his work.  It was also the place where people gathered at night to tell stories play music and sing songs and in the years between 1929 and 1935 he collected 500 tales and a large body of seanchas and extensive vocabularies in Irish

As well as Johnny Carey, among the other story-tellers he met were Paitsín Ó Flannagáin, Míchéal Ó Tiarnaigh, Seamus Maloney of Doonagore and an ex-soldier, Johnny Maloney. But it was not until his second visit that he met Stiofán Ó hEalaoire who was a fluent Irish speaker with such a wealth of stories that it became ‘Leabhair Stiofán Uí Ealaoire’ almost 50 years later when Delargy and all the story-men of Doolin were long dead.

 

Doolin Cave Bilingual Miscellany

Cosán Cósta ó Doolin go Ballyreen le spor ar bhóithre atá ann cheana féin as an R479 idir Dúlainn agus Ballinlacken

 

Ós rud é go bhfuil an siúlóid ó Hags Head go Dúlainn trí Aillte an Mhothair chomh rathúil is atá se, séard is dóigh liomsa ná é a leanúint ó thuaidh feadh an chósta go Ballyreen, thart air 6 ciliméadar meas:
 
Leanfadh an siúlóid ar aghaidh ó Ché Dhúlainn le Oileán Phortáin ar chlé, go dtí Dúlainn Point agus Poll Cnaimhín, tríd na mbaile-tailte de Dúlainn, Teergonean, Ballycahan, Ballyvoe, Glasha Beag, Glasha More, Cahermaclancy agus ar aghaidh go Ballyreen.

 Do bheadh se oiriúnach freisin a cosán cósta nascadh trí na crags aolchloiche chun foirm spor a nascann le bóithre atá ann cheana féin ón R479 ag Fitz ar Cross, Roadford, Árainn View agus Cahermacrusheen. Tá an réimse seo flúirseach i fásra speisialta na Boirne agus d'fhéadfaí iad a léiriú feadh na slí. Tá roinnt suíomh oidhreachta suimiúil sa réimse seo, mar shampla, ar suíomh Teach Dúlainn a bhaineann le daoine cosúil Augustus John agus Dylan Thomas, na fothracha Killilagh hEaglaise, srl.  Tá dúnta fáinne, cairn cúirte agus a suíomh a stone- mhonarcha tua aois ar feadh a bhealaigh freisin. 

                                                                       

Chuirfeadh and siúlóid go mór leis a siúlóid-bhealach ann cheana ar Bhealach Fiáin an Atlantaigh. Tosaíonn a limistéar aolchloiche na Boirne thart Ché Dhúlainn agus dhéanfadh sé codarsnacht fíor leis na réimsí scealla na Aillte an Mhothair. Bheadh ​​sé a bheith ar an gcéad siúlóid cois cósta trí cosáin aolchloiche na Boirne a ghlacadh i roinnt radharcra iontach, mar shampla, ná nOileán Árann agus Chonamara.
 De bhar an spor nascadh na bóithre atá ann cheana féin mar a thuairiscítear thuas, do bheadh sé ar chumas cuairteoirí an siúlóid a thosú nó a chríochnú ag an gcé, ag aon cheann de na sráidbhailte de Dúlainn nó ag Uaimh Dúlainn. Bheadh ​​sé seo chun tairbhe gach gnó ar feadh an bhealaigh chomh maith le feabhas a chur ar ‘Thaithí Dhúlainn’ do chuairteoirí.

 

 

Coastal path from Doolin to Ballyreen with spurs to existing roads off the R479 between Doolin and Ballinlacken:

 

I have recently been thinking it would be a great idea to continue the existing Cliffs of Moher walk to Doolin north along the coast to Ballyreen, approx. another 6 kilometres.

The walk would go past Doolin Pier with Crab Island on the left, on to Doolin Point and Poll Cnaimhín, through the town-lands of Doolin, Teergonean, Ballycahan, Ballyvoe, Glasha Beg, Glasha More, and Cahermaclancy and on to Ballyreen.

 

It could also link the coastal path through the limestone crags to form spurs that link with existing roads from the R479 at Fitz’s Cross, Roadford, Aran View and Cahermacrusheen. This area is abundant in Burren flora which could be illustrated along the way. There are some interesting heritage sites in this area, e.g., the site of Doolin House associated with people like Augustus John and Dylan Thomas, the ruins of Killilagh Church, etc. There are also ring forts, court cairns and the site of a stone-age axe factory along the route. It would be great to sign-post all these heritage sites along the way.

 

This would greatly enhance the existing walk-way along the Wild Atlantic Way. The limestone area of the Burren starts around Doolin Pier and this forms a real contrast to the shale areas of the Cliffs of Moher. It would be the first coastal walk through the limestone pavements of the Burren taking in some magnificent scenery with views of the Aran Islands and Connemara.

The spurs linking the existing roads as described above would enable visitors to start or finish the walk at the pier, at any of the villages of Doolin or at the Doolin Cave. This would benefit all the businesses along the route as well as enhancing the ‘Doolin experience’ for visitors

It is a large-scale project which could be done in sections. The whole project would operate on the model used for the Cliffs of Moher to Doolin Walk where landowners gave permission to go through their lands, paths and fences necessary, etc. were erected where necessary.

I have put this proposal to Clare County Council to be included in the County Development Plan 2017 – 2023 so watch this space for developments!

 


 

Doolin Cave Bilingual Miscellany

 

Blog 8

Pol An Ionáin Meascra Dátheangach

Doolin Cave Bilingual Miscellany

 

Pol an Ionáin

Doolin Cave

An aolchuisne mór

 

 

 

 

Úaimh Dhúlainn ar Bhealach an Atlantaigh Fiáin:

 

Tá Úaimh Dhúlain suite ar bhealach an Atlantaigh Fiáin I dtuaisceart Chontae an Chláir. Nuair a tháinig Brian Varley agus Mike Dickenson air I 1952 leanadar an sruthán seo go dtí go thanaigh siad ar an Aolchuisne mór.

 

 

 Doolin Cave is situated along The Wild Atlantic Way in North Clare. When the cave was discovered in 1952 by Brian Varley and Mike Dickenson, they followed this stream underground until they came upon the Great Stalactite

 

 

 

Is é seo an sruthán cheana istigh I Doolin Cave agus imíonn sé as radharc arís anseo

 

This is the same stream inside Doolin Cave and it disappears again at the bottom of the cave passage

 

 

 

Rinne eolaithe lí - rianú ar an sruth seo sna 1950í agus fuaireadar amach go dtéann sé isteach san fharraige ag Ballyreen ar Shlí an Atlantaigh Fiáin

This stream was dye-traced by scientists in the 1950s and it re-emerged 3 miles away at Ballyreen on the Wild Atlantic Way

 

Log-ainmneacha Dhúlainn/Doolin Place-names

 

 

 

Caisleán Doonagore

Doonagore

 Dún na Cór, the doon of the round hills.

 Lots of Irish place-names start with ‘Dún’ meaning an enclosure, an enclosed homestead or a fortified residence

Ballycullaun

Baile coilleán, the town-land or place of the little wood

Ballynahown

Baile na úaimhan, the place of the caves

Ballyryan

Baile Ua Rín, the place or town-land of the O’Reen’s or Ryan’s

Ballysallagh

Baile Salach, the muddy town-land

Ballyvoe

Baile Bhoth,  the place of the hut or the one-roomed cottage

 

The Cattle Drive Doolin 1908

Blog 7.

Pol An Ionáin Meascra Dátheangach

Doolin Cave Bilingual Miscellany

 

Pol an Ionáin

Doolin Cave

An aolchuisne mór

 

 

Céide an Eallach Dúlainn: 1908 :

Ag deireadh an 19ú haois agus ag tús an 20ú haois bhí a lán de na míshuaimhneas in Éirinn agus faoi ‘Ceist na Talún’ agus sa deireadh thug an rialtas I Sasana dreasachtaí do na  tiarnaí talún a gcuid talún a dhíol le tionóntaí suí ar leith. ‘Sé na McNamaras agus Gores na tiarnaí talún is mó sa cheantar Dhúlainn ag an am ach ní raibh fonn orthu dul leis an scéim seo. Lean siad ar aghaidh leis an talamh a chur ar cíos do ' graziers’. Faoi Meán Fómhair 1908 bhí foighne na tionóntaí ag rith amach agus chothromú siad suas na céadta caorach agus eallach ó na tailte seo agus thiomáin siad iad  go léir do bhaile McNamara i Inis Díomáin , atá anois Óstán na Falls agus go dtí an baile Gore in oirthear an Chláir . Rinne na póilíní iarracht stop a chur leo i Cill Fhionnúrach trí fhoirmiú slabhra daonna chun bealach an mbóthar ach rinne fear ar a dtugtar Willie Hillery as Ballinalacken a bhealach chun tosaigh ar an tréad ag léim thar chúl na eallaigh agus a bhainistiú a bhrú ar duine de na  RIC leataobh. Bhris an eallach tríd agus lean siad go léir ar a bhealach.

 Chaith breis is 40 duine am i bpríosún mar gheall ar sin, an chuid is mó acu ar feadh cúpla seachtaine. Bhris círéib bhris amach ag teach cúirte Inis Díomáin as ucht sin agus tá cur síos ar an eachtra, ‘The Cattle Drive at Doolin’. 
Bhí an amhrán ag Micho Russell ach ní féidir liom teacht ar taifeadadh é.   

 

 

   The Doolin Cattle Drive: 1908:

At the end of the 19th and in the early 20th century there was a lot of agrarian unrest in Ireland and by 1907/08 landlords were being given incentives to sell their land to sitting tenants. The McNamara and Gore families were the biggest landlords in the Doolin area at the time but were reluctant to go along with this scheme, preferring to rent the land to ‘graziers’ at the time. By September 1908 the patience of the tenants was running out and they rounded up hundreds of sheep and cattle from these lands and drove them on masse to McNamara’s home in Ennistymon, which is now the Fall’s Hotel and to the Gore home in East Clare. Police attempted to stop them in Kilfenora by forming a human chain to block the road but a man called Willie Hillery from Ballinalacken made his way to the front of the herd by jumping across the backs of the cattle and managed to push one of the RIC maen aside. The cattle broke through and the drive continued on its way.

The incident was reported in a New Zealand newspaper on the 19th of September 1908:

 

 

 

More than 40 people received jail sentences for the incident, mostly of a couple of weeks’ duration. A riot broke out at Ennistymon courthouse when the sentences were handed down and this is a fragment of a ballad that was written about the incident. Micho Russell sang this song but I cannot find a recording of it. I would be delighted to hear from anyone who could let me know if there is a recording of him singing it

 

In the last days of September
When our boys were sent to jail,
They marched them to the station-house,
And sent them off by rail.
The bobbies who escorted them
Were itching for a row,
For nothing irritated them
But the How! How! How!

The peelers started charging,
And the boys were flinging stones,
Harrison got frightened
And shouted out to Holmes:
I think we’re mistaken
In kicking up this row,
For they’ll drive us like the bullocks,
With their How! How! How!

Long life to you O’Brien
Your’re locked in prison cell,
To your loyal comrades,
History will tell.
With courage bold they did their work,
And manfully were seen,
That day in Ennistymon,
When we unfurled the flag of green.

 

The Falls Hotel, Ennistymon, County Clare

 

 

The incident was also referred to in the House of Commons later in a debate about cruelty to animals:

MR. CHARLES CRAIG (Antrim, S.)

I beg to ask the Chief Secretary to the Lord-Lieutenant of Ireland whether it has been brought to his knowledge that on the occasion of an extensive cattle-drive at Doolin, North Clare, on 22nd September, a number of bullocks were brutally beaten to their knees, and when on the ground in this position were further maltreated by being struck on their heads; and whether any arrests have been made in connection with the occurrence.

 MR. BIRRELL

An extensive cattle-drive took place on the occasion referred to. Claims in respect of it were made at Ennis Quarter Sessions, and evidence having been given that some of the cattle had been badly beaten, compensation to the amount of £166 4s. was awarded. Forty-four persons were made amenable for cattle-driving, of whom two gave bail and the remainder underwent a fortnight's imprisonment in default of bail.

 EARL WINTERTON

May I ask the right hon. Gentleman whether any proceedings were taken against those people for cruelty to animals?

 MR. BIRRELL

No. That fact was taken into consideration in assessing the amount of compensation.

 MAJOR ANSTRUTHER-GRAY (St. Andrew's Burghs)

How can you compensate the animals?

 MR. WILLIAM REDMOND

May I ask the right hon. Gentleman whether his attention has been called to the reports of the trial of a large number of cases of persons accused of cattle-driving, and whether it is a fact that the police witnesses, without exception, testified that no cruelty was exhibited towards the animals and that they were not injured but merely driven in the ordinary way?

 MR. BIRRELL

In some cases undoubtedly the cattle-driving has not been associated with anything which can be called cruelty to animals. In other cases, unfortunately, the facts are otherwise.*

* http://hansard.millbanksystems.com/commons/1908/nov/04/irish-cattle-drives-cruelty-to-animals

 

 

 

 

 

Doolin Cave Bilingual Miscellany

Blog 6          

Pol An Ionáin Meascra Dátheangach

Doolin Cave Bilingual Miscellany

 

Pol an Ionáin

Doolin Cave

An aolchuisne mór

 

 

 

Log-ainmneacha Dhúlainn/Doolin Place-names

‘Sé Cill Aidhleachan sean-ainm a bhí air pharóiste Dúlainn agus mearbhaill idir na bailte fearainn atá san dá Ait. Táimse chun dul le Griffith's Valuation 1855 anseo.

Ardeamush:

(Chónaionn mise anseo le mo chlann) ÁrdShéamais (Níl fhios ag aon duine anois cérb é  an Séamus a bhí I gceist ach bhí Séamus Uí Bhrian ina chónaí anseo I 1855)

Jame’s Height (Nobody knows for sure who this James was but a ‘James O’Brien lived here in Griffith’s 1855 Valuation)

 

Aughavinna:

Áth a bhinne

The ford by the hill-side

 

Aughiska Beg&Aughiska More

Áth Uisce Beag agus Múr

The big and small water ford

 

Ballycahan

Baile Ua Chatháin

O’Keane’s town land or place of abode. Many place-names in Ireland start with Bally or Baile

 

 

A calm rural scene in Doolin

 

Some Typical Irishisms:

1. Cop on

- commonsense

Will you cop yourself on!

 

2. What are you having?

– What would you like to drink?

I’m heading up to the bar, what are you having?

 

3. Yer man or yer woman/one

– that guy or that woman

You know yer one over in the corner?

 

4. A gas ticket

– a very funny person

Yer man is a gas ticket!

 

5. Fair play

– well done

I heard Tom got on great at the exams. Fair play to him.